Aktualności

Wydarzenia

0612.2019

Konferencjai PTO w Warszawie prof. D. Kęcik, Prof. B. Baranowska-Dixon, dr. L. Popowska, prof. E. Enderlin, prof.I. Grabska-Liberek

Podczas konferencji przedstawiliśmy prezentację pt. Najnowsza technologia ACP w chirurgii witroretinalnej, prof Jarosław Bajbarodow, dr Ludmiła Popowska.
1411.2019

Dwu proceduralne operacje refrakcyjnej wymiany soczewki

W ciągu roku od wykonania zabiegu pacjenci tracą nawet 50% ostrości wzroku przy lekceważeniu operacji przeciwjaskrowych, obniżających ciśnienie w oku, które możemy wykonać od razu podczas operacji refrakcyjnej wymiany soczewki lub usunięcia starczej zaćmy.  Temat ten był najbardziej...
0911.2019

Najnowsza metoda zamknięcia otworu plamki żółtej z poprawą funkcjonalnej ostrości wzroku.

Uwieńczeniem pracy każdego chirurga, jego wizytówką jest jego pacjent. Autorem tej metody jest prof. Jarosław Bajbarodow ( autor 12 patentów w dziedzinie chirurgii witroretinalnej). Do najbardziej znanych pacjentów profesora należy laureat Pokojowej Nagrody Nobla, przywódca narodu...
0706.2019

50 Zjazd Okulistów Polskich

7 czerwca w Warszawie odbył się Jubileuszowy 50 Zjazd Okulistów Polskich. Przewodnimi tematami były sympozja sekcji jaskry, a także chirurgii refrakcyjnej. Oprócz tych tematów została także wygłoszona na otarciu uroczystości nasza prezentacja na temat: Wyników po zabiegach...
2704.2019

Konferencja "Chirurgia przedniego i tylnego odcinka"

Nowym wydarzeniem na większą skale była mędzynarodowa konferencja "Chirurgia przedniego i tylnego odcinka" która odbyła się 27.04.19 z uczestnictwem lekarzy chirurgów na bazie naszego centrum. Zainteresowanie było tak ogromnie, ze czas konferencji był przedłużony z godz.15-j do...

Strony