Aktualności

Wydarzenia

0901.2020

Na ostatniej konferencji ESCRS przedstawiono soczewkę "Synergy"

Soczewka "Synergy" łącząca konstrukcję EDOF, multifokal z filtrem OptiBlue jest okrzyknięta "młodsza siostrą" Symfony. Soczewka łącząca konstrukcję EDOF, multifokal z filtrem OptiBlue jest "młodsza siostrą" Symfony. Jak wynika z danych producenta stworzona dla starszych pacjentów...
1312.2019

W Petersburgu odbyła się konferencja poświęcona chirurgii refrakcyjnej

Omawiane tematy oraz związane z nimi dyskusje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem słuchaczy. Na fotografii: prezydent PTO prof. J. Szaflik i prof. J. Kalinnikov. List - podziękowania z Ministerstwa Zdrowia Rosyjskiej Federacji za wkład w uczestnictwie w międzynarodowej...
0612.2019

Konferencjai PTO w Warszawie prof. D. Kęcik, Prof. B. Baranowska-Dixon, dr. L. Popowska, prof. E. Enderlin, prof.I. Grabska-Liberek

Podczas konferencji przedstawiliśmy prezentację pt. Najnowsza technologia ACP w chirurgii witroretinalnej, prof Jarosław Bajbarodow, dr Ludmiła Popowska.