Konferencjai PTO w Warszawie prof. D. Kęcik, Prof. B. Baranowska-Dixon, dr. L. Popowska, prof. E. Enderlin, prof.I. Grabska-Liberek

06.12.2019

Podczas konferencji przedstawiliśmy prezentację pt. Najnowsza technologia ACP w chirurgii witroretinalnej, prof Jarosław Bajbarodow, dr Ludmiła Popowska.