50 Zjazd Okulistów Polskich

07.06.2019
7 czerwca w Warszawie odbył się Jubileuszowy 50 Zjazd Okulistów Polskich. Przewodnimi tematami były sympozja sekcji jaskry, a także chirurgii refrakcyjnej. Oprócz tych tematów została także wygłoszona na otarciu uroczystości nasza prezentacja na temat: Wyników po zabiegach implantacji soczewek o konstrukcji difrakcyjno-refrakcyjnej z wykonaniem tylnej kapsuloreksis. Patronatem Zjazdu Okulistów Polskich był Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.