Konferencja "Chirurgia przedniego i tylnego odcinka"

27.04.2019
Nowym wydarzeniem na większą skale była mędzynarodowa konferencja "Chirurgia przedniego i tylnego odcinka" która odbyła się 27.04.19 z uczestnictwem lekarzy chirurgów na bazie naszego centrum. Zainteresowanie było tak ogromnie, ze czas konferencji był przedłużony z godz.15-j do godziny 21-j. Obecnie działający Wet-Lab w naszym Centrum Chirurgii Refrakcyjnej pozwala na bieżąco przeprowadzać szkolenia z zakresu przedniego i tylnego odcinka pod okiem wybitnych profesorów.
Podobne szkolenia odbywają sie w Szwajcarii (ESASO). Wykłady przeprowadzane przez wybitnych profesjonalistów w dziedzinie siatkówki. W listopadzie 2019 roku odbędzie sie nastepna konferencja w możliwością wykonania zabiegów pod okiem wybitnych profesjonalistów.