Aktualności naukowe: Page 3 z 3

Wyniki badań ostrości wzroku u pacjentów z wszczepioną soczewką Tecnis Symfony
(Ludmiła Popowska, Yurij Takhtajev, Leonid Balaszewicz)

Zaćma jest główną przyczyną odwracalnej ślepoty, a postęp w technikach operacyjnych spowodował, że obecnie wykonuje się wielokrotnie więcej operacji zaćmy niż 20 lat temu. Poza postępem w technikach fakoemulsyfikacji, która obecnie jest metodą bezpieczną i przewidywalną, obserwuje się szybki rozwój technologii sztucznych soczewek. Oprócz soczewek jednoogniskowych, będących do niedawna ?złotym standardem?, wprowadzane są soczewki toryczne korygujące astygmatyzm, a także soczewki pseudoakomodacyjne i wieloogniskowe do korekcji starczowzroczności.
Do dzisiaj nie skonstruowano ?idealnej soczewki?, która spełniałaby wszystkie oczekiwania. Soczewki wieloogniskowe dyfrakcyjne powodują utratę światła podczas rozdziału jego wiązki na poszczególne ogniska, a także pogorszenie wrażliwości na kontrast, dysfotopsje, olśnienie i zjawisko ?halo? wokół źródeł światła. Na rycinie 1. zaprezentowano parametry techniczne soczewki, której konstrukcja pozwala na wyeliminowanie większości ww. wad. Od czerwca 2014 roku w Europie jest dostępna soczewka Symfony firmy AMO, która eliminuje część ww. problemów. Ma unikalną technologię powierzchni, która zmniejsza o 50% utratę światła, zwiększa głębię ostrości oraz jakość obrazu, a także powoduje bardzo niewiele zaburzeń wzrokowych. Technologia dyfrakcyjna natomiast pozwala na jej zoptymalizowanie względem dwóch parametrów: wydłużenia ogniska oraz korekcji aberracji chromatycznej.

WIĘCEJ


Operacje wszczepiania torycznych soczewek wewnątrzgałkowych ? wyniki badań u pacjentów im poddanych i czynniki wpływające na ostateczny wynik
(Ludmiła Popowska, Yurij Takhtajev)

Zabiegi chirugii refrakcyjnej wykonuje się na rogówce (lasek, smille) lub soczewce oka. Pozwala Nam to pozbyć się wrodzonych lub nabytych wad wzroku. W chirurgii stosuje się operacje laserowe na rogówce lub na soczewce w zależności od wskazań.

W celu przywrócenia dobrej jakości widzenia przestrzennego, jak również skorygowania wad refrakcji spowodowanych zmianami zachodzącymi wraz z wiekiem w krystalicznie czystej soczewce, powodującymi zaburzenia optyczne, przeprowadzono wiele badań w kierunku przywrócenia widzenia (1). Każde oko jako układ optyczny nie jest do końca doskonałe, mogą wystąpić zaburzenia związane z aberracją (2?4). Wyniki prowadzonych przez wiele lat badań wskazują, że po wszczepieniu soczewki torycznej efekt refrakcyjny jest dobry, liczba zaburzeń widzenia związanych z aberracją zmniejszona, a ostrość widzenia z każdej odległości ulega poprawie (3?8). Soczewka Tecnis Toric ZCT (Amo, USA) nie powoduje utraty światła ani pogorszenia wrażliwości na kontrast, jest bezbarwna i nie zaburza produkcji melatoniny przez przysadkę w odróżnieniu od soczewek z żółtym filtrem, które nie są zalecane szczególnie dla pacjentów z Europy Północnej (w warunkach mezotopowych lub skototopowych). Ma 3-punktową fiksację haptenów, która pozwala maksymalnie zmniejszyć ryzyko rotacji (9). Wciąż aktualny problem wyrównania astygmatyzmu rogówkowego został rozwiązany dzięki wprowadzeniu na rynek medyczny różnych modeli torycznych soczewek wewnątrzgałkowych (Intraocular Lens ? IOL) i możliwości dobrania podczas kalkulacji, indywidualnie dla każdego pacjenta, optymalnej mocy soczewki. W wielu publikacjach autorzy potwierdzają skuteczność, bezpieczeństwo i przewidywalność zmian korekcji, dopasowując dostępne modele torycznych IOL do wielkości cylindra (4?8) poprzez wykonanie podczas operacji również cięcia relaksującego przy rąbku rogówki.

WIĘCEJ