Z wyróżnieniem

12.03.2020

12 marca, po ogłoszeniu stanu pandemii na całym świecie, na WUM odbyła się ostania przed zamknięciem uczelni obrona naszej pacy Doktorskiej.
Praca otrzymała wyróżnienie i nagrodę od p. Rektora.
Pozostawiliśmy uwieńczenie naszych wieloletnich doświadczeń w dziedzinie chirurgii refrakcyjnej wymiany soczewki dla innych w bibliotece WUM.
Ogromne słowa podziękowania dla promotora p. prof. Jerzego Szaflika oraz recenzentów p. prof. A. Bakunowicz-Lazarczyk i p. prof. K. Michalskiej-Małeckiej; p. Lidii Otto i p. Iwony Siudalskiej -wieloletnich pracowników dziekanatu. Dziękuję p. Przewodniczącemu, Wysokiej Radzie Wydziału za poświęcony czas, ryzykując zdrowiem w obliczu zagrożenia pandemii - za możliwość przeprowadzenia obrony pracy Doktorskiej na 1 Wydziale Lekarskim WUM.

Do pobrania: