Wystąpienie pt. "Zastosowanie implantów w schorzeniach tylnego odcinka gałki ocznej. Wyniki pooperacyjne"

05.09.2020

Prezentacja naszych badań i wyników pod tytułem "Zastosowanie implantów w schorzeniach tylnego odcinka gałki ocznej. Wyniki pooperacyjne”. Konferencja odbyła się w Warszawie 05.09.20 i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem lekarzy okulistów, diabetologów, endokrynologów i dermatologów.