W Petersburgu odbyła się konferencja poświęcona chirurgii refrakcyjnej

13.12.2019

Omawiane tematy oraz związane z nimi dyskusje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem słuchaczy.

Na fotografii: prezydent PTO prof. J. Szaflik i prof. J. Kalinnikov.

List - podziękowania z Ministerstwa Zdrowia Rosyjskiej Federacji za wkład w uczestnictwie w międzynarodowej konferencji.