Podziękowanie 52 Zjazd Okulistów Polskich

19.06.2021

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego 52. Zjazdu Okulistów Polskich, który odbył się w trybie online w dniach 18-19 czerwca br., bardzo dziękujemy za aktywny udział w tym wydarzeniu naukowym, za wygłoszenie ciekawych prelekcji oraz udział w dyskusjach na żywo.