Glau Cat 2021 III Międzynarodowa Konferencja Jaskrowo-Zaćmowa

27.08.2021

W dniach 27-28.08.21 odbyła się konferencja poświęcona problemom jaskry, zaćmy i chirurgii Refrakcyjnej. Były omówione strategii rozwoju chirurgii, dalsze perspektywy działania w czasach Covid-u.
Ponad 500 uczestników na żywo i on-line mogło brać udział w sesjach plenarnych.