51. Zjazd Okulistów Polskich w formule online

06.11.2020

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Szanowni Państwo!


W obliczu panującej epidemii COVID-19 oraz w związku z wynikającymi z niej ograniczeniami dotyczącymi organizacji imprez i zgromadzeń Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Okulistycznego podjął uchwałę o organizacji 51. Zjazdu Okulistów Polskich w formie online.

Aktualnie trwają prace nad przeniesieniem wydarzenia na platformę internetową. Wkrótce poinformujemy Państwa o szczegółach wydarzenia, programie i warunkach uczestnictwa.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Okulistycznego